Informasjon om koronaviruset

OPPDATERING 4. januar 2021

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler skal gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. Fra og med mandag 4. januar er derfor ungdomstrinnet på LKG på rødt nivå. Det er fullt tilbud om skole, men det er innført strengere smittevernstiltak i tråd med nasjonale retningslinjer.

Barneskolen er fortsatt på gult nivå. Det vil si at rutiner og organisering fortsetter som det har vært i høst.

Tiltaket gjelder fra mandag 4. januar 2021 og foreløpig fram til mandag 18. januar.

Rødt nivå for ungdomstrinnet
Rødt nivå er det høyeste tiltaksnivået før skolestenging og innebærer følgende:
 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever inn i mindre kohorter. På ungdomstrinnet er normen 20 elever, men det er rom for å bruke skjønn. På LKG kan derfor hver klasse være en kohort.
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger. Elevene bruker egne innganger til klasserommene. Det er kun samlinger på klassenivå.
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter. Skolegården er delt inn i områder.
 • Kantina er stengt
 • Digitale møter (utviklingssamtaler, klassemøter, lærermøter, eksterne møter osv) så langt det er mulig
 • Strengere tiltak for ansatte når det gjelder hygiene, kontakt og møtevirksomhet
Det oppfordres til å ha kroppsøving utendørs hvis det er mulig. Elevene på ungdomstrinnet på LKG bruker Fibo-Trespohallen til gym, og her er det god plass og luftige forhold. Det vurderes derfor slik at elevene kan ha gym her, forutsatt at ikke garderober brukes.
Svømmeundervisning vil bli gjennomført som normalt i tråd med nasjonale retningslinjer.

Besøk på skolen
Som en del av smittevernsrutinene vil skolen begrense besøk utenfra til det aller mest nødvendige. Det henstilles derfor til foresatte om å ikke gå inn i skolens bygninger uten at det er avtalt på forhånd.
Det henstilles også om at foresatte ikke beveger seg inn i skolegården. Elever som er ferdige med skoledagen må forlate området så snart som mulig, og ikke oppholde seg i skolegården.

Skoleskyss
Lyngdal kommune forventer at elever i ungdomsskole bruker munnbind ved bruk av offentlig skoleskyss. Dette er et tiltak med bakgrunn i at man har gått til rødt nivå her. Elevene er selv ansvarlig for å ha med munnbind, men transportør vil også ha med noen munnbind til elever som har glemt dette. Ordningen gjelder perioden fram til og med 15. januar. Tiltaket er noe vi gjør i solidaritet med hverandre for å raskest mulig komme tilbake til normalt gult nivå for alle.

Skolenes ordensreglementet gjelder også for skoleskyss. Det forventes at beskjeder gitt fra sjåfør følges og at man overholder avstand til andre når man venter på skyssen. Velger elever å ikke følge beskjeder kan dette sanksjoneres med bakgrunn i ordensreglementet.

Kommunen og kommunelegen oppfordrer også sterkt til at de som har mulighet, prøver å ordne med transport til skolen på egenhånd i perioden, enten ved privatbil eller ved at man spaserer der dette er mulig.

Beredskapsplan: Beredskapsplan Lyngdal Kristne Grunnskole

Nyttige informasjonssider:
Lyngdal kommune
Folkehelseinstituttet
Utdanningsdirektoratet
IKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X