OM Skolen

 

 

Ofte stilte spørsmål fra foreldre


Lærer barna det samme som i offentlig skole?
Ja, elevene har samme læreplaner som i offentlig skole. Skolen har en egen KRLE-plan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet for å synliggjøre det kristne verdigrunnlaget.

Hva koster det å gå på LKG?
Her finner du oversikt over skolepenger på LKG

Har barna rett på skoleskyss?
Ja, etter samme regler som i den offentlige skolen.

Har elever fra andre kommuner rett på skyss?
Elevene har rett på gratis skyss til kommunegrensen. 

Se også: Fyll ut søknadsskjema om skoleplass til barnet ditt

Lærer elevene om andre religioner?
Ja, de lærer om det samme, men undervisningen vektlegger kristendommen.  

Er skolen tilknyttet én spesiell menighet?
Nei. Skolen er en selvstendig stiftelse som ikke er tilknyttet en spesiell menighet. 

Har dere SFO?
Ja. Vi har et SFO-tilbud som er avhengig av antall søkere til de forskjellige tidspunktene. Her finner du mer info om SFO-tilbudet og -prisene ved LKG

Følger dere samme skolerute som den offentlige skolen?
Ja, vi følger samme skolerute som de andre skolene i Lyngdal

Har elevene samme rettigheter som i den offentlige skole?
Ja. Elevene har samme rettigheter med skyss, helsetjenester, spesialundervisning og lignende. Vi har samme ordninger som den offentlige skolen på melk og frukt.

Hvor ofte er det inntak på skoleplasser?
Hovedopptak er 15. november og fortløpende inntak etter dette. Foreldre som søker barna inn innen hovedopptak, har prioritet. Dersom det er plass i klassen, er det også mulighet å få skoleplass etter hovedopptaket. 

Har elevene lekser på skolen?
Ja. Vi er ikke en leksefri skole, men en leksebevisst skole. Leksene tilpasses alder og den enkelte elev. 

Har elevene pc eller nettbrett?
I 1. og 2. klasse har elevene hvert sitt nettbrett, og fra og med 3. klasse disponerer elevene hver sin pc (Chromebook). 

Hvordan er kvaliteten på bygg og inneklima?
Skolens hovedbygg stod ferdig i 2006, og kvalitet på bygg holder høy standard. Inneklimaet i alle rom er godt innenfor kravene i forskriften. Kommunelegen hadde rutinemessig tilsyn i 2022 og noterte ingen avvik. 

Når får jeg vite om skoleplass?
Foreldrene får som regel svar innen 14 dager om barnet har fått plass eller ikke. 

Hvordan søker jeg barnet inn på skoleplass?
Fyll ut digitalt søknadsskjema om skoleplass til barnet ditt

SKOLENS Formål


Våre mål er å:

  • gi barna en solid grunnvoll, både faglig og etisk.
  • fostre unge mennesker som, med Bibelens Daniel som forbilde, gjenreiser og videreutvikler
    vår kristne kulturarv.
  • styrke barnas integritet.
  • forberede barna på arbeidslivet.

Vi tar utgangspunkt i bibelske sannheter, tankegang, menneskesyn, moral og verdensbilde.

Vi skal være en åpen og inkluderende skole med et tydelig og kristent verdisyn. Skolen vår er imidlertid teologisk nøytral, det vil si at undervisningen ikke er knyttet til én bestemt teologisk retning. Både elever og ansatte kommer fra ulike typer menigheter. Vi har også elever fra ikke-kristne hjem.

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.
Ordspråkene 22:6

VISJON


«Å oppfostre unge mennesker med sunne, bibelske karaktertrekk i sine liv»

Lyngdal Kristne Grunnskoles visjon

Etter endt skolegang vil barna inneha de ferdighetene som er nødvendige for å leve et godt, kristent liv i voksen alder.

På skolen får barna kunnskap om det bibelske verdensbildet og eierskap til kristne verdier. Slik utstyrer vi elevene våre med et solid, bibelsk fundament.

HISTORIEN VÅR


I 2001 ble Lyngdal Kristne Grunnskole godkjent av utdanningsdepartementet som et religiøst-etisk alternativ til den offentlige grunnskolen. Skolen drives som en frittstående, privat stiftelse i tråd med gjeldende lover og regelverk. Undervisningen bygger på Norsk Læreplan (L97-L06). Vi har i tillegg søkt om egen læreplan for KRL-faget, for å styrke den kristne verdiformidlingen.

Skolen begynte august 2002, med 21 elever fra 1. til 6.klasse. Den har hatt en god vekst, og har ved inngangen til skoleåret 16/17 191 elever fordelt på 1. til 10.klasse.

ELEVENES RETTIGHETER PÅ PRIVATSKOLE


De første fire årene leide skolen lokaler på Kvås Folkehøgskole. Høsten 2005 kjøpte skolen deler av Lyngdal Planteskole, og har restaurert og bygd ut skolen. Fra og med skoleåret 2006/2007 har skolen holdt til i disse lokalene midt på Rosfjordsletta.

Elevene ved skolen har samme rettigheter som i den offentlige skolen når det gjelder skyss, helsetjenester, spesialundervisning og lignende. Skolen følger den offentlige skoleruta, med samme antall skoledager i året.

Skolen driver etter gjeldende lover og regler for privatskoler, og Utdanningsdirektoratet er offentlig tilsynsmyndighet. Det har vært to tilsynsbesøk ved skolen, og rapportene har utelukkende vært positive.

Fyll ut søknadsskjema om skoleplass til barnet dittIKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X