SFO

Skolefritidsordningen er et tilbud til elever i 1.-4. trinn og for barn med spesielle behov i 5.-7. trinn.
SFO starter første skoledag 19.august, og det er tilbud morgen og ettermiddag.
Dersom det er nok søkere gis det tilbud i høstferie og vinterferie. Ut over det følger SFO skoleruta for LKG.

Morgentilbudet er fra kl. 07.30 – 08.30, og ettermiddagstilbudet er etter skolen og fram til kl. 16.30.

Pris for skoleåret 2021/22:

1-6 t/u: 1155 pr. mnd.

7-10 t/u: 1860 pr. mnd.

11-15 t/u: 2435 pr. mnd.

Over 16 t/u: 2790 pr. mnd.

Dagspris i ferier: 380

Enkeltimer: 135

Enkelttimer må bestilles dagen før, eller etter avtale hvis det oppstår et akutt behov. Det er 1 måneds oppsigelsestid.
Tildelt plass på SFO er gjeldende ut 4. klasse, eller til plassen eventuelt sies opp. Men det må sendes inn nytt skjema for hvert år. Det tas forbehold om nok søkere på de ulike tilbudene.

Det er ikke skyss til og fra SFO.

Elektronisk søknadsskjema SFO

Søknadsskjema SFO

Vedtekter for SFOIKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X