SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever i 1.–4. trinn, og for barn med spesielle behov i 5.–7. trinn. SFO starter første skoledag, og det er tilbud morgen og ettermiddag.

Dersom det er nok søkere ,gis det tilbud i høstferie, vinterferie og sommerferie som er i juni og august. Ut over det følger SFO skoleruta for LKG.

Morgentilbudet er kl. 07.30–08.30, og ettermiddagstilbudet er etter skolen og fram til kl. 16.30.

Priser på SFO: 2024/2025

Gratis for 1. , 2.  og 3. klassinger i inntil 12 timer

Oppholdstid per uke 1–7 timer 8–11 timer 12–15 timer Over 16 timer
Pris per måned 1325,– 2150,– 2650,–

(500,– for 1. ,2., 3.  klassinger)

3100,–

(950,– for 1., 2., 3.  klassinger)

Ferie: 390,– (dagspris)
Time: 140,– (enkelttime)

Enkelttimer må bestilles dagen før, eller etter avtale hvis det oppstår et akutt behov. Det er 1 måneds oppsigelsestid.
Tildelt plass på SFO er gjeldende ut 4. klasse, eller til plassen eventuelt sies opp. Men det må sendes inn nytt skjema for hvert år. Det tas forbehold om nok søkere på de ulike tilbudene.

Det er ikke skyss til og fra SFO.

Søknadsfrist for skoleåret 2024/2025 er: 1. april 2024

Elektronisk søknadsskjema SFO

Søknadsskjema SFO

Vedtekter for SFOIKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X