Reiseregler for skoleelever i Farsund/Lyngdal

  • Elever i 1.-7. klasse kan sitte ved siden av hverandre
  • Elever over 12 år skal bruke munnbind
    • Elever i ungdomskolen fra samme husstand eller kohort kan sitte sammen
    • Elevene må holde god avstand om bord ved å benytte annethvert sete i bussen

  • Foresatte til skysselever oppfordres til å selv ordne med skoleskyss, enten ved at man kjører barnet selv eller at barnet går til skolen der dette er mulig. Dette for å begrense presset på skyssen
  • Hvis bussen blir full organiseres transport på senere tidspunkt for elever som ikke fikk plass på første tur.

Agder kollektivtrafikk

www.akt.no/korona
IKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X