Publisering av bilder

 

Tiden før jul er høysesong for de mange store øyeblikk som man gjerne vil forevige og dele med andre på sosiale medier. De små håpefulle som står fram og synger, danser eller leser juleevangeliet, rører ved oss alle. Men hvilke regler gjelder egentlig for publisering av bilder på internett? Her er noen punkter som vi vil minne og ber dere etterfølge:

 • Publisering av bilder på nettet krever godkjennelse fra den/de som blir avbildet.
 • Det skilles mellom portrettbilder og situasjonsbilder. Portrettbilder har som formål å vise fram en eller flere personer, og det kreves da tillatelse for å publisere det. Et situasjonsbilde har som formål å illustrere en situasjon, for eksempel Luciatoget i på skolen. Hvilke personer som er med på bildet er mindre viktig, og som hovedregel er det heller ikke fokus på ansiktet til de som er med på bildet. Av og til kan det være vanskelig å avgjøre om et bilde er et portrettbilde eller et situasjonsbilde. For å være på den sikre siden bør slike bilder behandles som portrettbilder.
 • Skolen har rutiner for behandling av bilder og film av barna, og har rutiner for innhenting av samtykke til publisering av bilder. Samtykket gjelder imidlertid bare for bilder skolen publiserer. Foreldre og andre som tar bilder på skolen, må selv sørge for at de har samtykke før de publiserer bilder av andres barn.
 • Ansatte på skolen skal ikke publiserer bilder fra arrangementer i skolens regi på private medier.

Barn og voksne har ikke alltid samme syn på hva som er et fint eller morsomt bilde. Vi voksne har et særlig ansvar for å ivareta barnets integritet når vi publiserer bilder av barn. Barnets egen mening skal tillegges vekt i tråd med modenhet og alder. Skolebarns ønske om at bilde ikke skal publiseres, bør respekteres.

Barneombudet oppfordrer alle til å stille følgende spørsmål før bildet publiseres:

 • Hva skal bildet fortelle?
 • Hva er hensikten med bildet?
 • Forteller bildet noe vi ønsker andre skal vite eller trenger å vite?
 • Er dette et hyggelig bilde som barnet vil like å se om 10 år?
 • Ville jeg ha lagt ut bilde av en voksen i samme situasjon?
 • Ville jeg ha publisert bildet dersom det var mitt eget barn som var avbildet?
 • Er dette en god presentasjon av skolen?IKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X