Korona informasjon

Oppdatert: 12. januar kl 09:30

Kjøreregler ved smitte i barnehage og skole

Hvis et barn på en avdeling eller i en klasse tester positivt, så fortsetter
barnehageoppholdet/undervisningen som vanlig for de andre barna i kohorten.

Øvrige nærkontakter: Kohorten (avdelingen/klassen) den smitta tilhører, defineres som
såkalte «øvrige nærkontakter».

Foresatte oppfordres til å teste barnet på dag 3 og 7 etter kontaktdag med smittet elev.
Foreldrene må sørge for å teste sine barn selv. Barn skal aldri testes med tvang. Foresatte kan
velge mellom hurtigtest eller PCR-test (sendetest på luftveisklinikken).

Barnet har ingen fritidskarantene. Det vil si det kan utføre sine fritidsaktiviteter, men er i
denne perioden generelt frarådet unødig stor sosial omgang.

Kommunen har hurtigtester liggende på bl.a. servicetorget, kinoen, nærbutikken i Kvås,
kommunehuset på Konsmo, Joker Byremo og på luftveisklinikken. Se kommunens hjemmesider
for nærmere informasjon. OBS: disse utleveringspunktene går tidvis tomme.

Nærkontakt tilsvarende et husstandsmedlem:

– Dersom noen av barna/medelevene til en som er smittet vurderes til å være en
«nærkontakt tilsvarende et husstandsmedlem», tas disse ut i karantene individuelt.
(Eksempelvis dersom en lærer er smittet, og har hatt eleven veldig tett på, på fanget e.l.
– De dette måtte gjelde, vil bli kontaktet enkeltvis, og satt i full karantene.

Når en voksen/lærer er øvrig nærkontakt til en smittet:

– Den voksne må selv vurdere om den er en nærkontakt tilsvarende et husstandsmedlem
(da bør den voksne ut i ordinær full smittekarantene) eller en såkalt «øvrig nærkontakt».
– Er den voksne en øvrig nærkontakt, som er det vanligste dersom de ikke har vært svært
tett på den som er smittet, bes den voksne teste seg 3. døgn og 7. døgn etter kontakt
med smittet.
Læreren kan fortsette undervisningen som normalt, men har fritidskarantene
frem til negativt svar foreligger på test tatt på det 7. døgnet (OBS følg med på
endringer her).

Luftveisklinikken forsøker etter beste evne å nå ut til hjemmet med informasjon via
lærere/rektor, men er også avhengige av å få informasjon om smitte da noen tester positivt
hjemme og/eller på teststasjoner andre steder i landet mens de er der på besøk. Fint om
foresatte gir skolen og luftveisklinikken beskjed ved smitte.

Henriette Pettersen
Kommunelege, Lyngdal den 09.01.2022

De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt

  1. Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Både barn og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste.

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Ingen kan nektes å komme i barnehagen eller på skolen, selv om de ikke er testet. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Les mer om karantene og isolering (FHI)
Les mer om testing av voksne og testing av barn (FHI)

Om trafikklysmodellen

Trafikklysmodellen ble innført for å holde skoler og barnehager åpne samtidig med at samfunnet ellers var stengt ned i større eller mindre grad. Dette skulle beskytte mot ukontrollert smittespredning i samfunnet som helhet. Modellen ble ikke innført for å beskytte barn og unges egen helse, da korona ikke er en vesentlig helsetrussel for dem.

Kommunene skal ha beredskap for å oppjustere tiltak ved store og uoversiktlige utbrudd. Denne beredskapen vil ivaretas primært med oppskalert testing.

Hvis den lokale smittesituasjonen gjør det nødvendig å ta i bruk kontaktreduserende tiltak, kan kommunene ta i bruk trafikklysmodellen som en del av beredskapsarbeidet. Kommunene må fatte vedtak med hjemmel i smittevernloven § 4-1 dersom de skal opprettholde trafikklysmodellen.

Mer informasjon om beredskap for skoleeiere 
Mer informasjon om beredskap for barnehageeiere

Fraværsføring og fraværsgrensen

Unntak fra fraværsreglene forlenges ut skoleåret 2021-22. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Les mer på regjeringen.no.

Tabell med nasjonale råd og regler

Se nasjonale råd og regler som gjelder i normal hverdag med økt beredskap.

Opplæring til elever som er hjemme

Med noen unntak kan skolene gi opplæring hjemme. Det er åpnet opp for at elevene kan få opplæring hjemme i følgende tilfeller:

  • Smittevernhensyn som gjør det nødvendig å stenge skolen eller redusere antallet elever som er til stede samtidig.
  • Mye fravær ved skolen over tid, som følge av covid-19.
  • Ved sykdom, milde luftveissymptomer eller er hvis elevene er i karantene og isolasjon.
  • Hvis elever har nær familie som er i risikogruppe eller selv er i en risikogruppe.

Les mer om opplæring til elever som ikke kan møte på skolen.

 

Ta kontakt dersom noe er uklart eller dere har spørsmål.

Mvh Jon-Are Åmland

 

Lyngdal kommune: Informasjon om korona

Utdanningsdirektoratet: Informasjon om korona

FHI: Råd og informasjon for barn og unge 
IKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X