Informasjon om testing i barnehagen og skolen

Informasjon om testing i barnehagen og på skolen       16.08.21

Fra 16. august 2021 kan testing erstatte smittekarantene. Dette gjelder for personer under 18 år. Hvis en person får påvist korona, kan barn og unge som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Myndighetene foreslår bruk av hurtigtest og kommunen vil etterfølge dette, men vil også fortsette å bruke vanlig PCR test. Bruk av hurtigtest gir raskt testsvar og dette er av stor nytte for å redusere fravær fra barnehage og skole.

Barn i barnehage og barneskole testes første dag, deretter på dag 3, 4 eller 5 (valgfri dag). Personer over 13 år testes første dag, deretter test på dag 3 og på dag 5. Karanteneunntaket forlenges ved fortsatt negative testsvar.

Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene.

Det er lokale helsemyndigheter som har ansvar for organisering av testing og hvordan det skal gjennomføres. Lyngdal kommune har besluttet at testing kan  gjennomføres i barnehage og skole, men på grunn av kapasitetsutfordringer så vil noe av  testingen  fortsatt gjennomføres på teststasjonen. Barnehagens og skolens personell skal ikke gjennomføre testing. Smittesporingsteamet i kommunen har fremdeles ansvaret for å spore smitte og varsle nærkontakter.

Vi gjør med dette skrivet foresatte oppmerksomme på at testing for å finne ut om barna/elevene har Korona kan bli aktuelt i barnehage og på skole. Foreldre som ikke ønsker at barna deres blir testet må si ifra på forhånd til barnehage og skole. Gi beskjed til kontaktlærer/kontaktperson til ditt barn. Barn som ikke gjennomfører testing må da i ordinær smittekarantene.

Kommuneoverlege Henriette Pettersen

Virksomhetsleder barnehagemyndighet og grunnskole Bente Ingebretsen

Virksomhetsleder Oppvekst Ingrid Alden
IKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X