Friminuttsordning f.o.m. 08.10.2018

Endring av friminutt

 

Fra skoleåret 2017/18 ble det gjort endringer i lengden på skoledagene og tidspunkt for timene. Dette var en prøveordning, og det er nå bestemt at vi går tilbake til gammel ordning når det gjelder tidspunkt for timene. Det blir ingen endring i hvilke dager de går på skolen, eller lengden på skoledagene. Endringene innebærer kun at 3. og 4. time blir slått sammen, og at det blir færre og lengre friminutt.

Etter høstferien blir tidspunkt for timene slik:

 

Time Kl
1 08:45
2 09:30
Friminutt 15 min 10:15
3 10:30
4 11:15
Friminutt 30 min 12:00
5 12:30
6 13:15
Friminutt 5 min 14:00
7 14:05
Slutt 14:50

 

Tidspunkt for spising vil bli tilpasset på hvert hovedtrinn.

Når elevene har kortdager kan skysselever ha friminutt sammen med resten av skolen fram til bussene går, det vil si samme tidspunkt som nå – ca 1220.
IKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X