Forspørsel og deltakelse i Barnevekststudien

Forespørsel fra Folkehelseinstituttet om deltakelse i Barnevekststudien – en
helseundersøkelse blant 3. klassinger

Skolehelsetjenesten ved Lyngdal Kristne Grunnskole deltar i Barnevekststudien 2019. På
vegne av Folkehelseinstituttet inviterer vi ditt barn som går i 3. klasse til å delta i
Barnevekststudien 2019.

Formålet med Barnevekststudien er å få kunnskap om vekstutvikling blant norske skolebarn
over tid. I Barnevekststudien måler skolehelsetjenesten høyde, vekt og livvidde til barn i 3.
klasse. Denne kunnskapen er viktig for å målrette det forebyggende helsearbeidet blant barn
og unge. Målingene gjennomføres som del av de rutinemessige høyde- og vektmålingene av
alle skolebarn i 3. klasse. I Barnevekststudien er det ikke målingene av det enkelte barn som
blir vektlagt, men måleresultatene for barna samlet sett.

Barnevekststudien er tilsluttet Verdens helseorganisasjons (WHOs) europeiske program for
oppfølging av barnevekst, og gjennomføres med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet.

FORESPØRSEL OM DELTAKELSE
Vi ber om at begge foresatte hver for seg fyller ut et samtykkeskjema (unntaket er dersom du
har eneforsørgeransvar). Dette gjøres elektronisk ved at du logger deg inn via ID-porten (med
brikke eller BankID på mobil) på:

https://nettskjema.no/a/bv2019-sm

Når du er innlogget vil du finne mer informasjon om Barnevekststudien og hva som inngår i
samtykket. Barnet ditt får også med seg en informasjonsfolder hjem fra skolen.

Vi ber deg svare så snart som mulig. Dere vil motta én påminnelse, og helsesykepleier kan
også kontakte dere én gang.

Har dere spørsmål, kan dere ta kontakt med forsker Ingunn Holden Bergh på
IngunnHolden.Bergh@fhi.no, tlf. 21 07 88 31 på dagtid.

Med vennlig hilsen

Ingunn Holden Bergh
Forsker og prosjektleder
Avdeling helse og ulikhet | Folkehelseinstituttet
Postadresse: Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf: 2107 8831

Else Karin Grøholt
Avdelingsdirektør
Avdeling for helse og ulikhet
Folkehelseinstituttet
Postadresse: Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf: 2107 8182
IKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X