EN SOLID GRUNNVOLL FOR RESTEN AV LIVET
EN SOLID GRUNNVOLL FOR RESTEN AV LIVET
 

For å sikre at jod- tabletter deles ut når sentrale myndigheter tilrår dette i forbindelse med atomuhell, så lagres Jod- tabletter på alle barnehager, barne- og ungdomsskoler samt helsestasjon.

Skolen har en plan for utdeling av tabletter innenfor skoletiden og utenom skoletiden. Foresatte må gi samtykke til at barnet skal få tablett. Foresatte mottar en SMS om dette, og det er viktig å svare på denne. Det blir ikke delt ut tablett uten samtykke.

Informasjon om jod- tabletter

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jod tabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Hvorfor ta jod tabletter? 

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Jod tabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jod tabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme. 

Hvem skal ta jod tabletter? 

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jod tabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jod tabletter. Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke.

Når skal tablettene tas? 

De skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og www.dsa.no. Utdeling på skolen vil bli varslet på SMS av rektor.

Dossering av kommunens utleverte tabletter:

Type: Kaliumjodid Recip

Info: Kaliumjodid Recip inneholder 65 mg kaliumjodid og er i pakninger à 10 tabletter. 

Dosering for voksne og barn over 12 år: 2 tabletter. 

For barn 3-12 år: 1 tablett. 

For barn fra 1 måned til 3 år: 1/2 tablett. 

Utdeling på skolen

Foresatte blir varslet av rektor på SMS når tabletter skal deles ut på skolen. Når det foregår i skoletiden, møter elevene klassevis på utdelingsstedet (personalrommet) og får utlevert tabletter som de tar på stedet. Det må foreligge samtykke fra foresatte.

Dersom utdeling skjer utenom skoletid, møter foresatte opp på utdelingssted og mottar tablettene.

 IKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X