Reglement for mobilbruk

Regler og konsekvenser

Bruk av mobil er forbudt i skoletiden, uten ved avtale med lærer

Ordensreglementet, punkt 9

 

Hva menes med mobil?

Mobiltelefon er alle typer bærbare telefoner. Det innbefatter også ipod, ipad og andre kommunikasjonsverktøy som er koblet til mobil- eller datanett.

Hva menes med forbudt?

Det er ikke lov å bruke mobiltelefon når du er på skolen. Det gjelder både i timen og i friminuttet. I ungdomsskolen skal den legges i mobilhotellet, og i barneskolen skal den være avslått eller på lydløs og oppbevares i sekken. Eneste unntak er hvis det avtales med lærer.

Når er skoletiden?

Skoletiden er den tiden du er på skolen, det vil si fra det låses opp på ungdomsskolen 08:30 til siste time er slutt kl 14:00. Onsdag slutter ungdomsskolen kl 15:00.

Hva skjer hvis jeg bryter regelen?

Bruk av mobil er et brudd på skolens ordensreglement og får følgende konsekvenser:

1. Mobiltelefonen blir inndratt. Skolen sender SMS til foresatte, som må hente mobilen i resepsjonen på skolen mellom kl 08:00 og 15:30. Elevene får ikke utlevert mobilen.

2. Eleven får anmerkning, og kan i ungdomsskolen få nedsatt karakter i orden dersom mobilen blir inndratt flere ganger.

Vi ønsker en mobilfri skoledag. Dette fordi bruk av mobil virker forstyrrende på undervisningen og distraherer elever og lærere. Vi ønsker også at elevene skal være sosiale i friminuttene og bygge gode relasjoner. I tillegg kan mobilbruk i enkelte tilfeller være årsak til mobbing og ubehagelige opplevelser.

 

Mvh

Jon-Are Åmland

Rektor
IKKE NØL MED Å TA KONTAKT

Rektor og lærere svarer gjerne på spørsmål du måtte ha.


SEND E-POST

post@lkgskole.no

RING OSS

38 34 70 00

BESØK OSS

Åvitslandsveien 1 4580 Lyngdal

POSTADRESSE

Postboks 279 4576 Lyngdal

Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Romerne 8, 28

X